Hizmetlerimiz
MALZEME TEMÝNÝ : Firmamýz, inþaat sektöründe ihtiyaç duyulan; sýva kumu, temel-alt temel malzeme ve asfalt mýcýrý, beton agregasý üretimi yapmaktadýr.

HAFRÝYAT: Firmamýz, geniþ makina parký ve deneyimli operatörleri ile sunduðu hafriyat ve iþ makinasý nakliye hizmetlerinde de sektörüne öncülük etmektedir. Kurulduðu günden buyana gerek Konya gerekse farklý illerde yaptýðý iþlerlerde koþulsuz müþteri memnuniyetini ilke edinmiþtir.

 

 

 
Anasayfa
Hizmetlerimiz
Malzeme Temini
Hafriyat