Üretim Tesislerimiz

Taþ ocaðý ve kum ocaðý olmak üzer Ýki adet tesisimiz bulunmaktadýr.

Konya'nýn temiz ve kaliteli inþaat malzemesini üreten kum eleme tesisimizde günlük ortalama 4000 ton malzeme üretilmektedir.

KUM yýkama ve TAÞ kýrma tesisimiz yakalamýþ olduðu kalite ile sektörde öncü olmayý baþarmýþtýr.

Tesislerimiz 7 Gün 24 saat hizmet vermektedir.

Kum Ocaðý Tesisimiz
Taþ Ocaðý Tesisimiz
 
Üretim Tesislerimiz
Kum Ocaðý Tesisimiz
Taþ Ocaðý Tesisimiz